– Rok szkolny 2022/2023

Dnia 12.12.2022r. w ramach wizytacji kanonicznej parafii Miedzna, szkołę odwiedził Ksiądz Biskup Piotr Sawczuk w towarzystwie swojego sekretarza ks. Marcina Szymanika. Wizyta tak niezwykłego gościa była wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Cała społeczność szkolna przywitała niecodziennych gości pieśnią „Bądź pozdrowiony gościu nasz…”.Ekscelencję powitała Pani Dyrektor Dorota Kuczyńska, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu …

Read more Wizyta Księdza Biskupa

„Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli jest łza – uśmiech”. (Jan Twardowski)

„Uśmiech nie boli, nic nie kosztuje, nie wymaga wysiłku, nie starzeje się, jest niezniszczalny, otwiera serca, ułatwia porozumienie” , tymi słowami powitaliśmy 21 listopada Światowy Dzień Życzliwości. Uczniowie i nauczyciele wykonali zadania, przygotowane na ten dzień z plakatu ,”zerwij i wykonaj”. Drugim zadaniem w …

Read more Dzień Życzliwości w naszej szkole

Na całym świecie obchodzony jest 3 grudnia, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Ma ono na celu zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnienie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla innych, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym …

Read more Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W dzień Bożego Narodzenia
Wszystko jest, jak przed rokiem:na szybach srebrne kwiatyi ten sam obraz w ramach okien;świat biały, jak opłatek…Będzie wigilia! – Uśmiechną się ludzie,do świątecznej zasiądą wieczerzy –błogosławiony grudzień!…(Alina Paul)

W czwartek 22 grudnia – w ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia w klasie IIb odbyła się uroczysta Wigilia z udziałem uczniów, wychowawcy i …

Read more Wigilia

Kolejny miesiąc dobiega końca, a więc czas na podsumowanie innowacji. Listopad przebiegł pod hasłem „sensoryczna matematyka”. Podczas zajęć dzieci poprzez zabawę utrwalały matematykę na konkretach. Korzystając z darów jesieni idealnie sprawdziły się do tego kasztany. Segregowały je w zbiory, układały z nich cyfry, dzięki czemu usprawniały koordynację wzrokowo- ruchową. Nie zabrakło również ćwiczeń logopedycznych usprawniających …

Read more Listopad

We wtorek 6 grudnia uczniów klasy II b ubranych na czerwono, odwiedził niezwykły, wesoły, z poczuciem humoru Mikołaj. Przyniósł dla nich w dużej torbie prezenty. Po przywitaniu się zaczął opowiadać o swojej podróży i przygodach jakie go spotkały. Dzieci słuchały z zaciekawieniem. Bardzo cieszyły się, krzyczały, klaskały.Wreszcie nadeszła upragniona chwila- rozdawanie podarunków. Każdy uczeń siadał …

Read more Mikołajki

W naszej szkolnej bibliotece powstał kącik „Bajek bez barier”. Wszyscy nauczyciele ,uczniowie i rodzice zostali zachęceni do korzystania z pozycji książkowch poruszających problemy i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ich celem jest uwrażliwienie na obecność takich osób i rozwijanie empatii i tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób niepełnosprawnych.

Read more Kącik książek bez barier

W dniach 24-28 października 2022r. w ramach pracy pedagoga specjalnego został zrealizowany w naszej szkole Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Tydzień Uczniowskiej SuperMocy, podczas którego uczniowie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych mieli szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony.Dzieci wykonały rakiety z rolek po papierze toaletowym i odrysowały swoje ręce na których napisały swoje talenty. Powstała na tablicy droga do …

Read more Tydzień Uczniowskiej Super Mocy

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa dołączyła do Ogólnopolskiego Projektu „Gramy zmysłami”. Nauczyciele Anna Kiziniewicz oraz Wioleta Kobus realizują go w ramach innowacji pedagogicznej. Jego głównym celem jest kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, tworzenie odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowanie wiedzy na temat integracji sensorycznej.„Co to jest Integracja …

Read more „Gramy zmysłami”

3 października obchodziliśmy VI Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją Rozwojową.

W naszej szkole obchodziliśmy po raz pierwszy Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją Rozwojową. Powstały gazetki tematyczne, które przybliżyły uczniom i nauczycielom to zagadnienie. Nauczyciele prezentowali uczniom filmy multimedialne oraz wspólnie rozwiązywaliśmy łamigłówki.Afazja rozwojowa – to specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka. Dzieci pomimo prawidłowego słuchu fizycznego …

Read more VI Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją Rozwojową.

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top