– Zasady zachowania uczniów w czasie lekcji online

ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W CZASIE LEKCJI ONLINE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIEDZNIE

1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem lekcyjnym danej klasy. Lekcja on-line poprzez platformę Google Classroom trwa ok. 30 minut i może być przedłużona , jeżeli będzie tego wymagała realizacja tematu.

2. Nauczyciel wysyła zaproszenie, które uczeń odbiera co najmniej 5 min. przed rozpoczęciem lekcji. Lekcję rozpoczyna nauczyciel. Uczniowie potwierdzają swoją obecność, a nauczyciel dokumentuje ją w dzienniku elektronicznym.

3. Podczas trwania danej lekcji uczeń i nauczyciel mają obowiązek włączenia kamery, aby być widocznym na ekranie monitora. Tylko wtedy prowadzone zajęcia przyniosą zamierzony efekt.

4. Mikrofony włączamy, gdy chcemy coś powiedzieć lub na polecenie nauczyciela; w innych sytuacjach mamy je wyłączone. Zabronione jest wyciszanie lub wyłączanie mikrofonów innych osób. Ma prawo zrobić to tylko nauczyciel.

5. Jesteśmy cały czas aktywnie obecni przy komputerze podczas lekcji, nie odchodzimy od komputera: słuchamy, patrzymy i odpowiadamy na pytania lub polecenia nauczyciela, nie wchodzimy w inne programy na komputerze, a o bezwzględnie koniecznym odejściu informujemy nauczyciela.

6. Brak kontaktu nauczyciela z uczniem podczas lekcji (np. nieodezwanie się ucznia wywołanego do odpowiedzi, przerwanie udziału w lekcji po kilku minutach) będzie traktowane jako opuszczenie lekcji z zaznaczaniem nieobecności w dzienniku i koniecznością jej usprawiedliwienia u wychowawcy.

7. Mówimy pojedynczo. Mówi uczeń, któremu nauczyciel udzielił głosu, z którym prowadzi rozmowę.

8. Na tablicy pisze wyznaczony uczeń (uczniowie).

9. Nie wysyłamy na czacie gifów, filmików, prywatnych wiadomości, nie wyrzucamy nikogo z grupy.

10. Nie przeszkadzamy w prowadzeniu lekcji głosem: dowcipy, wypowiedzi nie na temat, przerywanie komuś, jedzenie, gwizdanie, śpiewanie, szeleszczenie, dzwonienie itp.

11. Staramy się, aby nikt z domowników nie przeszkadzał w pracy podczas lekcji.

12. Odsyłamy zadania w sposób ustalony przez nauczyciela.

13. Pracujemy samodzielnie, efektem Twojej pracy nie jest tylko ocena, ale zyskana wiedza.

14. Uczeń może poprosić nauczyciela o kontakt on-line z prośbą np. wytłumaczenia niezrozumiałych treści, w sytuacji kiedy z danego przedmiotu nie ma zajęć wyrównawczych. Nie powinny to być jednak sytuacje powtarzające się zbyt często. Lekcja jest bowiem podstawowym kontaktem ucznia z nauczycielem.

15. Uczeń może również skorzystać z pomocy nauczyciela mającego dyżur na świetlicy; zasady kontaktu podane były we wcześniejszej wiadomości.

16. W przypadku problemu z połączeniem się na lekcję uczeń lub jego rodzic wyjaśnia zaistniałą sytuację poprzez kontakt – dziennik elektroniczny.

17. Uczeń, który podczas trwania pracy klasowej ma problemy z wizją może ją napisać w szkole po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem.

18. Nie akceptowane jest ściąganie i wzajemne podpowiadanie.

19. Nie nagrywamy lekcji, nie wykonujemy zdjęć. Jest to absolutnie niedozwolone!

Konsekwencje:
W przypadku łamania powyższych zasad :

1. Nauczyciel może wpisać uwagę uczniowi do e-dziennika za zakłócanie zajęć, utrudnianie prowadzenia zajęć.

2. Administrator strony może zablokować dostęp do aplikacji dla uczniów do czasu rozpoczęcia zajęć.

3. Wobec osób, łamiących powyższe zasady będą wyciągane konsekwencje, zarówno w szkole jak i konsekwencje prawne.

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top