– Rada pedagogiczna

 1. Dorota Kuczyńska – dyrektor szkoły, wiedza o społeczeństwie, historia
 2. Anna Tulwin – Salach – wicedyrektor szkoły, biologia, informatyka
 3. Katarzyna Adaśko – logopeda
 4. Ks. Krzysztof Antolik – religia
 5. Monika Barbachowska – edukacja wczesnoszkolna
 6. Joanna Chodakowska – nauczyciel wspomagający
 7. Elżbieta Dejnarowicz – edukacja wczesnoszkolna
 8. Ewa Dmoch – biologia, geografia, zawodoznawstwo
 9. Monika Dziubiela – język polski
 10. Aneta Gąsowska – matematyka, fizyka
 11. Beata Gorczyca – nauczyciel wspomagający
 12. Małgorzata Jednorałek – historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie
 13. Anna Kiziniewicz – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
 14. Wioleta Kobus – logopeda
 15. Bożenna Kopania – biblioteka, wychowanie fizyczne
 16. Karina Kowalczyk – nauczyciel wspomagający
 17. Dariusz Kozak – wychowanie fizyczne
 18. Iwona Michalczyk – informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
 19. Joanna Ołtusek – edukacja wczesnoszkolna
 20. Marzenna Orzeł – język polski
 21. Beata Panufnik – chemia, plastyka, muzyka
 22. Anna Parys – język angielski
 23. Edyta Ryczkowska – edukacja wczesnoszkolna, religia
 24. Waldemar Salach – wychowanie fizyczne
 25. Tomasz Składanowski – język angielski
 26. Marzenna Świeżak – edukacja wczesnoszkolna
 27. Magdalena Teodorczuk – edukacja wczesnoszkolna
 28. Agnieszka Turemka – pedagog
 29. Bożena Wiśniewska – język rosyjski
 30. Beata Żaboklicka – matematyka
Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top