– Rada pedagogiczna

 1. Dorota Kuczyńska – dyrektor szkoły, wiedza o społeczeństwie, historia
 2. Anna Tulwin – Salach – wicedyrektor szkoły, biologia, informatyka
 3. Ks. Krzysztof Antolik – religia
 4. Monika Barbachowska – edukacja wczesnoszkolna
 5. Joanna Chodakowska – nauczyciel wspomagający
 6. Elżbieta Dejnarowicz – edukacja wczesnoszkolna
 7. Ewa Dmoch – biologia, geografia, zawodoznawstwo
 8. Monika Dziubiela – język polski
 9. Aneta Gąsowska – matematyka, fizyka
 10. Beata Gorczyca – nauczyciel wspomagający
 11. Małgorzata Jednorałek – historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie
 12. Anna Kiziniewicz – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
 13. Wioleta Kobus – logopeda
 14. Bożenna Kopania – biblioteka, wychowanie fizyczne
 15. Karina Kowalczyk – nauczyciel wspomagający
 16. Dariusz Kozak – wychowanie fizyczne
 17. Iwona Michalczyk – informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
 18. Joanna Ołtusek – edukacja wczesnoszkolna
 19. Marzenna Orzeł – język polski
 20. Anna Parys – język angielski
 21. Edyta Ryczkowska – edukacja wczesnoszkolna, religia
 22. Waldemar Salach – wychowanie fizyczne
 23. Tomasz Składanowski – język angielski
 24. Marzenna Świeżak – edukacja wczesnoszkolna
 25. Magdalena Teodorczuk – edukacja wczesnoszkolna
 26. Agnieszka Turemka – pedagog
 27. Bożena Wiśniewska – język rosyjski
 28. Beata Żaboklicka – matematyka
 29. Olena Fedotova – muzyka, plastyka
 30. Emilia Kucińska – nauczyciel wspomagający
 31. Katarzyna Wcisłak – psycholog
Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top