– Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Miedznie
ul. Kościelna 15
07-106 Miedzna
tel. 25 791 05 78
tel. 25 791 05 81

miedznapodstawowa@poczta.onet.pl

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top