– Listopad

Kolejny miesiąc dobiega końca, a więc czas na podsumowanie innowacji. Listopad przebiegł pod hasłem „sensoryczna matematyka”. Podczas zajęć dzieci poprzez zabawę utrwalały matematykę na konkretach. Korzystając z darów jesieni idealnie sprawdziły się do tego kasztany. Segregowały je w zbiory, układały z nich cyfry, dzięki czemu usprawniały koordynację wzrokowo- ruchową. Nie zabrakło również ćwiczeń logopedycznych usprawniających prawidłowy tor oddechowy. Zadanie polegało na posegregowaniu korków z cyframi za pomocą oddechu.
W tym miesiącu mieliśmy również gościa specjalnego. Jedne z zajęć poprowadziła Pani Beata Wintoch – terapeuta SI, logopeda. Metoda Marii Montessori jest Pani Beacie bardzo bliska, dlatego też wykorzystała jej elementy podczas zajęć. Razem z dziećmi byliśmy zaskoczeni jak w prosty sposób, na konkretach można uczyć i utrwalać dodawanie, odejmowanie oraz tabliczkę mnożenia. Dzięki odpowiednim pomocom w zabawie możemy ćwiczyć koordynację wzrokowo – ruchową, percepcję wzrokową, słuchową, a jednocześnie utrwalać materiał niezbędny do opanowania w szkole. Zadania były dostosowane do wieku dzieci. Młodsze dodawały i odejmowały na tablicy z koralikami. Starsze natomiast utrwalały tabliczkę mnożenia za pomocą Tablicy Pitagorasa.
Zajęcia minęły bardzo szybko, uczniowie z zaciekawieniem wykonywali zadania. Mamy nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie z Panią Beatą 🙂

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top