– Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Na całym świecie obchodzony jest 3 grudnia, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Ma ono na celu zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnienie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla innych, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych przypominają nam, że niepełnosprawni są wśród nas, że mają takie same potrzeby jak my, że chcą być traktowani na równi z pełnosprawnymi osobami.
W naszej szkole w klasach, nauczyciele wraz z uczniami obejrzeli filmy, podczas których zapoznali społeczność szkolną z pojęciem i rodzajami niepełnosprawności.

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top