– Wizyta Księdza Biskupa

SONY DSC

Dnia 12.12.2022r. w ramach wizytacji kanonicznej parafii Miedzna, szkołę odwiedził Ksiądz Biskup Piotr Sawczuk w towarzystwie swojego sekretarza ks. Marcina Szymanika. Wizyta tak niezwykłego gościa była wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Cała społeczność szkolna przywitała niecodziennych gości pieśnią „Bądź pozdrowiony gościu nasz…”.
Ekscelencję powitała Pani Dyrektor Dorota Kuczyńska, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
Następnie Pani Dyrektor oddała głos uczniom, którzy przygotowali program słowno – muzyczny pt. „Cała piękna jesteś Maryjo” pod kierunkiem p. Edyty Ryczkowskiej, p. Moniki Dziubieli, p. Iwony Michalczyk, p. Elżbiety Dejnarowicz oraz ks. Krzysztofa Antolika. Dzieci i młodzież przypomnieli zgromadzonym moment Zwiastowania Maryi ważnej nowiny, że została wybrana na matkę Syna Bożego, jej ludzkie rozterki, wreszcie całkowitą zgodę na przyjęcie woli Boga. Występy uświetniał śpiew scholi parafialnej „ Dzieci Maryi”
Po wystąpieniu uczniów Ksiądz Biskup zwrócił się do zebranych w kilku ciepłych słowach. Nawiązując do przedstawienia, podkreślił, jak ważne jest, byśmy wsłuchiwali się w głos Boga, wypełniali jego wolę, wpatrując się w Maryję – naszą Matkę. Jego Ekscelencja podziękował Pani Dyrektor, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie i trud wkładany każdego dnia w wychowanie młodego pokolenia. Na zakończenie udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Podczas tej wizyty Ksiądz Biskup spotkał się również z Gronem Pedagogicznym i Rodzicami. Cała wizytacja przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły.

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top