– admin

Barszcz Adam Bartnik Aleksandra Batorowicz Aleksander Bąk Gabriela Brzezińska Natalia Cacek Alicja Dobosz Julia Gałys Jan Gołębiewska Wiktoria Gromek – Kłos Stanisław Grzechnik Naomi Janiuk Krzysztof Karolak – Konarska Klaudia Kołodziejczuk Bartosz Kułak Liliana Kułak Natalia Makos …

Read more Lista dzieci przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie Rok szkolny 2021/2022.

dzieci z panią pozują do zdjęcia

3 marca uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do grona czytelników. Na spotkaniu z tej okazji poznali różne rodzaje książek. Dowiedzieli się o korzyściach płynących z czytania. Na chwilę przenieśli się do „Zagadkowa”, w którym odpowiadali na pytania dotyczące znanych baśni i bajeczek. Obie klasy wypadły w tym „sprawdzianie” znakomicie. Pierwszoklasiści poznali polecenia i życzenia książek …

Read more Pasowanie na czytelnika

Prace plastyczne uczniów

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie każdego roku angażuje się w akcje społeczne niosące bezinteresowną pomoc. W tym roku przyłączyliśmy się między innymi do inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej …

Read more Razem na Święta

Grupa dzieci pozuje do zdjęcia na tle popiersia i obrazu Jana Pawła 2.

W związku z przypadającą 16 października kolejną rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową po raz dwudziesty w Szkole Podstawowej im, Tadeusza Kościuszki obchodziliśmy Dzień Papieski. Tegoroczne hasło to zawołanie biskupie Karola Wojtyły Totus Tuus (Cały Twój). Warto zaznaczyć, że wokół tego motywu przewodniego wszyscy będziemy przeżywać rok jubileuszowy 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II …

Read more Cały Twój

Pasowanie na uczniów

W dniu 13.10.2020r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Na hali sportowej zgromadzili się zaproszeni rodzice oraz pani wicedyrektor Anna Tulwin-Salach.Uczniowie klasy Ia i Ib wraz z wychowawczyniami, p. Moniką Barbachowską oraz p. Magdaleną Teodorczuk przygotowali z tej okazji występ artystyczny. Po przywitaniu przybyłych gości dzieci z …

Read more Ślubowania nadszedł czas!

I półrocze – 01.09.2020r. – 31.01.2021r.do 20 września – Przypomnienie uczniom i ich rodzicom WZO, zapoznanie z Programem i Planem Profilaktyczno – Wychowawczym Szkoły Podstawowej, planem wychowawcy klasowego, uaktualnienie Rad Oddziałowych ( formę i dzień spotkania ustala Wychowawca).17 listopada – wywiadówka śródroczna – konsultacje indywidualne na zaproszenie wychowawcydo 15 grudnia – wysłanie informacji do rodziców …

Read more Terminarz – ocenianie i spotkania z rodzicami – rok szkolny 2020/2021

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top