– Razem na Święta

Prace plastyczne uczniów

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie każdego roku angażuje się w akcje społeczne niosące bezinteresowną pomoc. W tym roku przyłączyliśmy się między innymi do inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, ale także budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. W obecnej trudnej sytuacji pandemicznej szczególne wsparcie powinno się okazać osobom starszym, które, mając na uwadze swoje bezpieczeństwo, pozostają w domach. Izolacja jest ciężką próbą szczególnie w okresie świątecznym, dlatego uczniowie naszej szkoły wykonali 129 kart świątecznych, które wraz z serdecznymi życzeniami zostały dostarczone seniorom. Mamy nadzieję, że ten zwykły gest życzliwości doda otuchy i przyniesie nadzieję na lepsze jutro.

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top