– Wolność

????????????????????????????????????

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada upamiętnia wydarzenia z roku 1918 – przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu i powrót Polski na mapę Europy. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii polskiej państwowości. Celem zorganizowanych obchodów było uczczenie pamięci bohaterskich Polaków walczących o wolność ojczyzny oraz uhonorowanie wartości, jakie niosło ze sobą odzyskanie suwerenności po 123 latach niewoli.

Miejscowe uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9:00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Miedznie oraz złożeniem kwiatów przed tablicą upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Druga część obchodów miała miejsce w Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie pani Dorota Kuczyńska powitała licznie przybyłych gości.  Program artystyczny zatytułowany Wolność rozpoczęli pani Edyta Ryczkowska i pan Dariusz Kozak, którzy przedstawili drogę Polski do niepodległości ilustrowaną prezentacją multimedialną przybliżającą sylwetki największych patriotów. Następnie harcerze z 23. DH Wataha im. Wandy Rutkiewicz marszowym krokiem weszli na scenę, śpiewając jedną z najpopularniejszych pieśni wojskowych i patriotycznych My, Pierwsza Brygada. W trakcie uroczystej akademii zgromadzeni podziwiali występy przygotowane pod czujnym okiem opiekunów: pani Edyty Ryczkowskiej i pani Oleny Fedotovej – odpowiedzialnych za reżyserię i oprawę muzyczną. Uczniowie recytowali utwory liryczne, zaprezentowali układ choreograficzny z szarfami oraz śpiewali piosenki podkreślające przywiązanie do kraju.

Na scenie wystąpili również członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Miedznie oraz przedstawiciele Łuckiej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Na zakończenie wójt gminy Miedzna pan Tadeusz Okulus przeczytał list od pani poseł Marii Koc oraz podziękował pani dyrektor, nauczycielom, uczniom i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, która stała się piękną lekcję historii i patriotyzmu, przekazał również występującym słodki poczęstunek.

Bogaty w treści program artystyczny realizowany w ramach projektu Muzyka jest kluczem został sfinansowany z budżetu Urzędu Gminy w Miedznie oraz z dotacji Fundacji PZU.

Po zakończonej uroczystości młodzież udała się do parku, gdzie zorganizowano 31. Bieg Niepodległości. Do współzawodnictwa stanęły dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i średnich, ich rodzice oraz dziadkowie. Zawodnicy mieli szansę nie tylko sprawdzić swoje umiejętności, ale także przeżyć sportowe emocje. Wielu z nich po raz pierwszy poznało smak zwycięstwa. Rozdano sześćdziesiąt cztery okolicznościowe medale, nagrody rzeczowe oraz słodycze.

Występy artystyczne oraz sportowa rywalizacja dostarczyły uczestnikom obchodów wiele satysfakcji oraz sprawiły, że historia sprzed lat stał się im bliższa.

MO, ATS

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top