– Pasowanie na ucznia

zdjęcie grupowe

28 października 2021r. dzieci z klasy Ia i Ib zostały przyjęte do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie. Ze względu na remont hali sportowej uroczystość odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedznie w obecności zaproszonych rodziców oraz dyrektora szkoły, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego pierwszaka moment, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie w programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyń: pani Joanny Ołtusek i pani Marzenny Świeżak. Wykazali się wiedzą o swojej ojczyźnie, o ruchu drogowym i znajomością zasad, które ułatwiają funkcjonowanie w szkole oraz w grupie rówieśniczej. Za występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Następnie na sztandar szkoły dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, którego tekst odczytała pani dyrektor- Dorota Kuczyńska. Pani dyrektor dokonała również symbolicznego pasowania na ucznia, dotykała ramię każdego pierwszaka dużym ołówkiem, wypowiadając słowa ,,Pasuję Cię na ucznia”… Zostało to uwiecznione na zdjęciach zrobionych przez fotografa.
Z okazji tej uroczystości wychowawczynie wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Oddziałowe Rady Rodziców, życząc wielu sukcesów w nauce i zachowaniu.

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top