– NARODOWE CZYTANIE

to coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury zainicjowana w 2012 roku. Lekturą dwunastej edycji jest powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Akcja powieści rozgrywa się latem 1886 roku, w większości w Korczynie. Dużą rolę odgrywa rzeka Niemen, ponieważ to nad nią rozgrywają się ważne wydarzenia i tam znajduje się mogiła powstańców. Stąd tytuł: „Nad Niemnem”. W powieści motywy powstania styczniowego oraz patriotyzmu są punktem wyjścia dla całej akcji. Bohaterowie nawiązują w rozmowach do tamtych wydarzeń, bowiem w powstaniu poległo kilku z ich przyjaciół i krewnych. Orzeszkowa długo przygotowywała się do napisania „Nad Niemnem”. Jej powieść odniosła sukces porównywalny do trylogii Sienkiewicza i stała się przedmiotem zachwytu czytelników. W książce „Nad Niemnem” problematyka dotyczy nie tylko kwestii patriotycznych, ale przedstawia również ideały pozytywistyczne (pracy u podstaw) oraz wartość prawdziwej miłości.

Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” . 13 września o godzinie 9.50 społeczność szkoły zebrała się na hali gimnastycznej, by tam wysłuchać fragmentu powieści czytanego przez uczniów i nauczycieli: p. Dorotę Kuczyńską, Annę Chamrol, p. Monikę Dziubielę, Julię Żóraw, Marię Antoniak, p. Ewę Dmoch, Błażeja Jastrzębskiego, Annę Wrzosek, p. Elżbietę Dejnarowicz, Alicję Kresę, p. Edytę Ryczkowską, Laurę Kowalczyk i p. Agnieszkę Turemkę. Na zakończenie zaprezentowano fragment filmu.

B.K.

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top