– Bóg się rodzi

21 grudnia 2023r. na hali sportowej w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Otworzyła je pani dyrektor-Dorota Kuczyńska, która powitała:

– zaproszonych gości:

  • Wójta Gminy Miedzna- pana Tadeusza Tomasza Okulusa,
  • Sekretarza Gminy Miedzna- panią Annę Gorczycę,
  • Skarbnika Gminy Miedzna – panią Jolantę Ołtusek,
  • Przewodniczącego Rady Gminy Miedzna- pana Macieja Batorowicza,
  • Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie- panią Beatę Koc,
  • Przedstawicieli Szkolnej Rady Rodziców- panią Marzenę Matusik- Borkowską i panią Teresę Janiuk,

– nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców oraz uczniów klas I- VIII.

Po powitaniu przybyłych na uroczystość, harcerze z naszej szkoły na ręce pani dyrektor przekazali Betlejemskie Światło Pokoju, które przywieźli z Zakopanego.

Oficjalną część spotkania wigilijnego stanowiły jasełka wystawione przezuczniów klasy IIIb pod kierunkiem wychowawczyni-pani Marzenny Świeżak i nauczycielki biblioteki szkolnej- pani Bożenny Kopani. Mali aktorzy na tle pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem wcielili się w role: Maryi, Józefa, aniołów, Trzech Króli, pasterzy oraz dzieci. Sceny z narodzin Chrystusa

przeplatano śpiewem wielu kolęd. Aleksandra Gałys, uczennica klasy VIa również pięknie zaśpiewała pastorałkę ,,Maleńka miłość”. Artyści za występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Kolejnym punktem uroczystości były prezentacje laureatów pierwszych miejsc Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 11 grudnia. W kategoriach: soliści, duety oraz duety- instrumentaliści wystąpili następujący uczniowie: Wojciech Kresa- kl. Ia, Amelia Ładosz i Izabela Skrzeszewska – kl. IIa,

Weronika Wójcik i Kornelia Turemka- kl.Ia oraz Aleksandra Gałys – kl. VIa . Dwie kolędy zaśpiewała również nauczycielka muzyki- pani Olena Fedotowa.

Zapanował uroczysty nastrój wprowadzający w magię świat Bożego Narodzenia.

Na zakończenie pani dyrektor- Dorota Kuczyńska gorąco podziękowała za przygotowanie wspaniałej uroczystości i złożyła wszystkim zebranym świąteczno- noworoczne życzenia.

M.Ś.

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top