– VI Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją Rozwojową.

3 października obchodziliśmy VI Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją Rozwojową.

W naszej szkole obchodziliśmy po raz pierwszy Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją Rozwojową. Powstały gazetki tematyczne, które przybliżyły uczniom i nauczycielom to zagadnienie. Nauczyciele prezentowali uczniom filmy multimedialne oraz wspólnie rozwiązywaliśmy łamigłówki.
Afazja rozwojowa – to specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka. Dzieci pomimo prawidłowego słuchu fizycznego i normy intelektualnej, mają trudności z nabywaniem i rozumieniem mowy. Występująca u dzieci nie jest konsekwencją niepełnosprawności intelektualnej, niedosłuchu, porażenia mózgowego, całościowych zaburzeń rozwojowych. Spowodowana jest uszkodzeniem pewnych struktur mózgowych, często w postaci mikrourazów o nieznanej genezie.

Anna Kiziniewicz wraz z nauczycielami wspomagającymi

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top