– „Gramy zmysłami”

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa dołączyła do Ogólnopolskiego Projektu „Gramy zmysłami”. Nauczyciele Anna Kiziniewicz oraz Wioleta Kobus realizują go w ramach innowacji pedagogicznej. Jego głównym celem jest kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, tworzenie odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowanie wiedzy na temat integracji sensorycznej.
„Co to jest Integracja Sensoryczna?” – możemy śmiało powiedzieć, że jest to sposób porządkowania przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły. Pozwala człowiekowi na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu, umożliwia selekcję informacji i odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Integracja Sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością, podobnie jak oddychanie a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym, a więc towarzyszy nam od początku do końca życia.
Każdy miesiąc od października do maja ma przypisane zadania. Pierwsze już za nami – „Sensoryczny spacer” 🙂 .
Dzieci podczas zajęć miały jesienne zadania do wykonania. Na początku oczywiście każde wyszło na spacer w poszukiwaniu jesieni, darów, a także głosek szeregu szumiącego. W trakcie powstały wspaniałe bukiety wykonane samodzielnie przez dzieci. Po spacerze czekały na nie różne sensoryczne zadania do wykonania : warzywne stworki, szukanie zakopanych w orzechach obrazków, zagadki ukryte na liściach. Podczas zajęć dzieci nie tylko świetnie się bawiły, ale również ćwiczyły narządy artykulacyjne, mięśnie całego ciała czy percepcję wzrokowo – ruchową.
Niniejsza innowacja ma na celu pokazanie korzyści płynących z pobudzania zmysłów dzieci. Mamy nadzieję, że będzie świetnym dostymulowaniem ich oraz urozmaiceniem terapii.

Kolejne zadanie już w listopadzie, pt. – „Sensoryczna matematyka”

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top