– Edukacja z wojskiem

Młodym ludziom bezpieczeństwo kojarzy się ze zgodą, zaufaniem i spokojem. Jednak ostatnie wydarzenia, które mają miejsce na arenie międzynarodowej, mogą zakłócać ten błogi stan. Coraz częściej pojawiają się sytuacje trudne, wywołujące niepokój. Co zrobić? Jak zareagować? – nierzadko mogą padać tego typu pytania.
Aby wyjść im naprzeciw, dnia 28 maja 2024 roku uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie wzięli udział w pilotażowej wersji programu „Edukacja z wojskiem”, który został przygotowany i zrealizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.
Żołnierze Wojska Polskiego z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim pod dowództwem płk dypl. pil. Krzysztofa Stobieckiego przeprowadzili szkolenie, podczas którego uczniowie mieli okazję posiąść wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, pomocy medycznej, obrony cywilnej i wojskowości. Młodzi ludzie dowiedzieli się, jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia, poznali reguły alarmowania. Uświadomili sobie, jak wielkie znaczenie ma zdolność szukania wsparcia, przyswoili informacje z zakresu podstaw ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy. Wiedza teoretyczna została ściśle powiązana z umiejętnościami praktycznymi.
Zorganizowane szkolenie pozwoliło uczniom oswoić się z zagrożeniami, które mogą ich spotkać w przyszłości. Od tej pory, zgodnie ze słowami ministra obrony narodowej, mają świadomość, że Bezpieczeństwo to nie tylko dobrze uzbrojona armia, ale też siła i odporność społeczeństwa. Od przedszkolaka do seniora każdy z nas musi być gotowy na różne wyzwania.

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top