– Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – święto pracowników placówek edukacyjnych obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które reformowało polskie szkolnictwo.

Środowiskowa uroczystość z okazji święta DEN odbyła się 17 października 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedznie. Pani dyrektor Dorota Kuczyńska powitała przybyłych gości: panią Senator RP Marię Koc, Starostę Powiatu Węgrowskiego panią Ewę Besztak, pana Tadeusza Tomasza Okulusa – Wójta Gminy Miedzna, panią Annę Gorczycę – Sekretarza Gminy Miedzna, przedstawicieli Zarządu Rady Gminy w Miedznie, emerytowanych pracowników placówek oświatowych z terenu gminy Miedzna, rodziców uczniów oraz społeczność szkolną.

Program artystyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie, którzy uczestniczą w zajęciach artystycznych, prowadzonych w ramach programu Muzyka jest kluczem, realizowanego z dotacji Fundacji PZU i dofinansowanego z budżetu Urzędu Gminy w Miedznie.

Prezentacja wokalna i muzyczna uczniów została przygotowana pod opieką pani Oleny Fedotowej i pani Edyty Ryczkowskiej.

Po koncercie życzenia dla pracowników placówek oświatowych i podziękowania za piękne chwile z muzyką przekazali: pani Senator RP Maria Koc i pan Wójt Gminy Miedzna Tadeusz Tomasz Okulus.

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top