Wolontariat

WOLONTARIAT
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Jest to grupa dzieci i młodzieży związana z samorządem szkolnym, oraz osób chętnych do prac społecznych. Chcielibyśmy w ramach bezinteresownej pomocy dla innych kontynuować lub też zorganizować w naszej szkole następujące akcje i działania:
– udział w zbiórkach charytatywnych: pieniężnych, rzeczowych,
– Światowy Dzień Uśmiechu- wesołe baloniki w szkole i lokalnych instytucjach,
– akcja ,,Ocalić od zapomnienia”- znicze na grobach osób związanych z naszą szkołą, regionem, historią,
– pomoc przedświąteczna-artykuły spożywcze, zbiórki pieniędzy, dla rodzin w trudnych sytuacjach finansowych,
– pomóż zwierzętom przetrwać zimę,
– Karta lub Stroik świąteczny,
– pogotowie lekcyjne w świetlicy szkolnej,
– podejmowanie działań w ramach bieżących potrzeb wynikających z zaistniałej sytuacji.