Ważne telefony i adresy

WAŻNE  I N F O R M A C J E

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

O INSTYTUCJACH  WSPIERAJĄCYCH

W ROZWIĄZYWANIU

RÓŻNEGO RODZAJU PROBLEMÓW

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA  W WĘGROWIE
  1. Piłsudskiego 23, tel. 792 47 00

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WĘGROWIE

  1. Piłsudskiego 23, tel. 792 02 90

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WĘGROWIE

  1. Piłsudskiego 6, tel. (0 25) 792 00 20

BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA

ul.Śniadeckich 10 Warszawa

tel. 022 696 55 50

 

STOWARZYSZENIE OPTA

ul. Marszałkowska 85 lok. 34

Tel.: 22 424 09 89, 22 425 82 00

Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”
15-21 lat(młodzież, rodzice, profesjonaliści)
ul. Boryszewska 4 22 646 57 28
22 646 57 25
Specjalistyczna PPP ds. Dysfunkcji Rozwojowych Dzieci i Młodzieży „TOP”
m. in. Zespół terapii trudności szkolnych oraz Zespół psychoterapii młodzieży oraz terapii rodzin(młodzież, rodzice, nauczyciele)
ul. Raszyńska 8/10 22 822 77 17
22 822 24 46
Specjalistyczna PPP”Uniwersytet dla Rodziców”
m. in. Grupa dla rodziców dzieci z ADHD i Centrum (…) d/s Dzieci Zdolnych
ul. Raszyńska 8/10 22 822 71 68
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”
Dzieci, młodzież do 21 lat, rodzice, nauczyciele pracujący z rodzinami alkoholowymi
ul. Okólnik 11a m. 34 22 826 39 16