Samorząd Szkolny

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

  1. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIEDZNIE
    na rok szkolny 2019/2020

 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole:

  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samodyscypliny i samooceny.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.
  • Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych, w tym dbanie o mienie szkolne.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
  • Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
  • Kształtowanie postaw prospołecznych.
Lp. ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
WRZESIEŃ
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. – klasy wraz

z wychowawcami

2. Przypomnienie zapisów podstawowych dokumentów obowiązujących w szkole. – wychowawcy,
– opiekunowie SU
3. Wybory samorządów klasowych – wychowawcy klas
4. Wybory do SU: omówienie wyników wyborów, ustalenie Prezydium SU – opiekunowie SU,
– Samorząd Uczniowski
5. Apel – przedstawienie wyników wyborów – Dyrektor,

– opiekunowie SU

6. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny – opiekunowie SU,
– Samorząd Uczniowski
7. Przygotowanie gazetki samorządowej – opiekunowie SU
8. Udział w akcji „Sprzątanie Świata” -wychowawcy

-opiekunowie SU

PAŹDZIERNIK
9. Dzień Edukacji Narodowej- gazetka, przygotowanie życzeń dla nauczycieli – gazetka kl. VIa
– Samorząd Uczniowski
10. Dzień Papieski. – nauczyciele katecheci
11. Wolontariat- sprzątanie zapomnianych grobów – wychowawcy klas
– opiekunowie SU
12. Pasowanie na ucznia – wychowawcy klas I
13. Kolorowy dzień – żółty

(kolor papieski)

– Samorząd Uczniowski
LISTOPAD
14. Święto Niepodległości- bieg niepodległości, akademia -nauczyciele w.f.

– wg planu uroczystości szkolnych

15. Andrzejki

Dyskoteka

– samorządy klasowe,
– wychowawcy
opiekunowie SU
16. Zapalenie znicza na grobie Nieznanego Żołnierza – delegacja SU – opiekunowie SU
17. Kolorowy dzień – biały i czerwony -Samorząd Uczniowski
GRUDZIEŃ
18. Boże Narodzenie- gazetka tematyczna – opiekunowie SU
19. Wigilia szkolna – nauczyciele katecheci
20. Klasowe spotkanie opłatkowe -samorządy klasowe
21. Mikołajki- kto przebrany- nie pytany (czapki mikołajkowe) – Samorząd Uczniowski
STYCZEŃ
22. Zabawa karnawałowa -wychowawcy klas
23. Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym półroczu – gazetka – opiekunowie SU
24. Międzynarodowy Dzień Koszuli- założenie koszuli do szkoły – Samorząd Uczniowski
LUTY
25. Walentynki
Poczta walentynkowa
– Samorząd Uczniowski
– wychowawcy
26. Pasowanie na czytelnika -opiekun biblioteki
27. Kolorowy dzień – czerwony(kolor miłości) – Samorząd Uczniowski
MARZEC
28. Włączenie się w akcję promocji czytelnictwa

„Czytać każdy może”- czytanie baśni i legend w czasie zajęć świetlicowych przez starszych kolegów młodszym

– opiekun biblioteki,
– Samorząd Uczniowski
29. Pierwszy Dzień Wiosny- realizacja projektu „Trzymaj formę” – nauczyciele wf

– Samorząd Uczniowski,
– wychowawcy

KWIECIEŃ
30. Dzień patrona- gazetka -Samorząd Uczniowski
31. Dzień Ziemi. – nauczyciele przyrody/ biologii,
– wychowawcy,
– samorządy klasowe
32. Święta Konstytucji 3 Maja – wg planu uroczystości szkolnych
33. Kolorowy dzień – zielony (kolor kojarzony z przyrodą) – Samorząd Uczniowski
MAJ / CZERWIEC
34. Dzień Dziecka – Rada Rodziców,

– klasy wraz

z wychowawcami

35. Podsumowanie pracy SU. – Prezydium Samorządu,
– opiekunowie SU
36. Zakończenie roku szkolnego. -dyrektor
37. Kolorowy dzień – niebieski – Samorząd Uczniowski
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, KULTURALNO-OŚWIATOWA, CHARYTATYWNA
38. Dyskoteki – z okazji DEN, andrzejkowa, karnawałowa, walentynkowa) – wszyscy nauczyciele klas V – VIII
39. Konkursy szkolne, przedmiotowe. – wszyscy nauczyciele
40. Konkursy pozaszkolne. – wszyscy nauczyciele
41. Zawody sportowe. – nauczyciele wychowania fizycznego
42. Wycieczki, imprezy klasowe. – wychowawcy,
– Rady Klasowe Rodziców
43. Akcje charytatywne („Góra Grosza”, zbiórka nakrętek) i wolontariat -samorządy klasowe,
– opiekunowie SU
44. Tematyczne gazetki SU. -Prezydium SU,
– opiekunowie SU
45. Każda klasa wykona gazetkę szkolną o tematyce wskazanej przez SU; za wykonaną pracę otrzyma w nagrodę 1 dzień bez odpytywania i bez kartkówek – opiekunowie SU
46. Współpraca z nauczycielami, dyrekcją szkoły

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest otwarty na wszelkie ciekawe propozycje uczniów, nauczycieli i rodziców oraz może być modyfikowany w czasie trwania roku szkolnego 2019/2020.

OPIEKUNOWIE:

Monika Dziubiela, Tomasz Składanowski, Anna Parys