– Rada pedagogiczna

 1. Dorota Kuczyńska – dyrektor szkoły, wiedza o społeczeństwie, historia
 2. Anna Tulwin – Salach – wicedyrektor szkoły, biologia, informatyka
 3. Katarzyna Adaśko – logopeda
 4. Monika Barbachowska – edukacja wczesnoszkolna
 5. Wanda Bardadyn – język rosyjski
 6. Elżbieta Dejnarowicz – edukacja wczesnoszkolna
 7. Ewa Dmoch – biologia, geografia
 8. Monika Dziubiela – język polski
 9. Aneta Gąsowska – matematyka, fizyka
 10. Beata Gorczyca – nauczyciel wspomagający
 11. Małgorzata Jednorałek – historia, wychowanie do życia w rodzinie
 12. Anna Kiziniewicz – nauczyciel wspomagający
 13. Bożenna Kopania – biblioteka, wychowanie fizyczne
 14. Karina Kowalczyk – nauczyciel wspomagający, język rosyjski
 15. Dariusz Kozak – wychowanie fizyczne
 16. Andrzej Malinowski – geografia
 17. Iwona Michalczyk – informatyka
 18. ks. Bartosz Ojdana – religia
 19. Joanna Ołtusek – edukacja wczesnoszkolna
 20. Marzenna Orzeł – język polski
 21. Beata Panufnik – chemia, plastyka, muzyka
 22. Anna Parys – język angielski
 23. Edyta Ryczkowska – edukacja wczesnoszkolna, religia
 24. Waldemar Salach – wychowanie fizyczne
 25. Tomasz Składanowski – język angielski
 26. Marzenna Świeżak – edukacja wczesnoszkolna
 27. Lilla Supeł – edukacja dla bezpieczeństwa, technika
 28. Magdalena Teodorczuk – edukacja wczesnoszkolna
 29. Agnieszka Turemka – pedagog
 30. Bożena Wiśniewska – język rosyjski
 31. Beata Żaboklicka – matematyka
Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top