Problemy z nauką- porady

Jak szybko i skutecznie uczyć się w domu?  

Co nam w tym pomoże?

motywacja czyli nastawienie, chęci i przekonanie, że warto się uczyć

bo

 MOTYWACJA TO TAKA SIŁA, BEZ KTÓREJ
CAŁA NASZA MĄDROŚĆ I TALENTY NIC NIE ZNACZĄ
(R. Wolińska)

Pomoże też:

 1. Właściwe odżywianie mózgu i całego organizmu: owoce (zimą mogą być suszone), warzywa, tłuszcze roślinne i picie wody oraz zdrowy tryb życia czyli uprawianie sportu, nawet teraz w domu.
 2. Odpowiedni trening mózgu, który rozwija zdolności intelektualne. Np. pobudzanie wyobraźni, uczenia się na pamięć wierszy i piosenek, odtwarzanie w pamięci snów, granie w różne logiczne gry (np. szachy, warcaby, monopol). Powstają wtedy w mózgu neurotrofiny czyli substancje zwiększające liczbę połączeń komórkowych.
 3. Odpowiednia ilość snu, świeże powietrze i porządek w miejscu nauki, dobre światło  i cisza.
 4. Zaplanowanie nauki:

–  Czego będę się uczyć? (przedmiot, zagadnienia, jaki zakres materiału?) 

–  Po co mam się tego uczyć? (co chcę osiągnąć, jakie korzyści będę z tego mieć?)

–  Do kiedy muszę się  nauczyć? (np. termin wyznaczony przez nauczyciela, termin powrotu do szkoły, egzamin) 

–  Jak dużo czasu mam na naukę? (np. godzinę dziennie, 45 minut na każdy przedmiot wg planu)

–  Gdzie będę się uczyć , moje miejsce do nauki (stałe, uporządkowane, dobrze oświetlone i ciche)

 

 – Jakimi sposobami będę się uczyć? (Jakie materiały muszę zgromadzić by zacząć naukę, np. notatki, książki, film, wiadomości od nauczycieli, jakie techniki i strategie będę stosować)

 

 Czy będę uczyć się z kimś z domowników? (z kim?) 

–  Co sprzyja mojemu uczeniu się? 

– Co utrudnia i ogranicza moje uczenie się? 

Pomyśl, odpowiedz sobie na te pytania i  wyciągnij wnioski. Zastanów się co możesz zmienić, aby nauka była efektywniejsza.

Zapamiętaj!

 Nauka powinna być przyjemnością !!!

 Systematyczność = skuteczność

 

Ponadto:

Naukę zawsze zaczynaj od rozgrzewki czyli łatwe zadania na początku, np. przejrzenie i uzupełnianie notatek, wykonanie prostego zadania, przepisywanie, powtórzenie tego co było ostatnio wykonywane                  i nauczone. Pomocne mogą też być ćwiczenia ogólnorozwojowe sprzyjające nauce.

Potem główny etap uczenia się, odrabiamy ważne zadania pisemne oraz trudniejsze zadania, uczymy się na zajęcia używając różnych strategii               ( podane są poniżej)

Na zakończenie zostawiamy najprostsze prace, ćwiczenia i zadania, bo nasza koncentracja już słabnie, zaczynamy być znużeni.

WAŻNE

Zapewne ucząc się teraz będziecie korzystać z komputera i internetu.

 Postarajcie się jednak skupić na jednej czynności czyli nauce.

 Dlatego też koniecznie wyłączcie komunikatory, portale społecznościowe oraz wszystkie strony, które nie są związane z nauką.

Telefon, rozmowa albo wymiana SMS-ów może zająć bardzo dużo czasu i skutecznie wybija z rytmu nauki. Postarajcie się wyłączyć lub wyciszyć telefony w czasie nauki, nie inicjować rozmów z rodzeństwem i rodzicami.

 Ten czas macie przecież zarezerwowany dla siebie na naukę !

 

Na podstawie:

G.Dryden, J.Vos, Rewolucja w uczeniu się, Poznań 2011

 1. Rudniański, jak się uczyć, Warszawa 2001

oraz Internet

 

Podstawowe zasady skutecznego uczenia się!   -zakładka

 

 • Bądź zainteresowany tym, czego się uczysz. Zainteresowanie i pozytywne emocje sprzyjają zapamiętywaniu i logicznemu myśleniu.
 • Znajdź cel. Po co właściwie się uczysz?
 • Pamiętanie materiału poprawia się wraz z powtarzaniem. Pomocne może być powtarzanie z drugą osobą. Mówi się, że „powtarzanie jest matką nauki”, a „trening czyni mistrza”.
 • Korzystaj z wielu zmysłów, stosuj różne strategie i mnemotechniki.
 • Na początku uczenia się przyrost wiedzy następuje szybko. Pierwsze pół godziny to najefektywniejszy czas nauki. Ten czas warto przeznaczać na najważniejsze i najtrudniejsze zadania.
 • Podziel materiał na części pod względem treści, a nie np. liczby stron. Korzystaj z różnych technik nauki: słuchania, czytania, przeglądanie notatek oraz robienie notatek ułatwia powtórki. Rozłóż naukę w czasie, lepiej i szybciej opanujesz materiał.
 • Stosuj zasadę kontrastu, czyli ucz się różnych przedmiotów po sobie, przedzielaj przedmioty ścisłe humanistycznymi lub odwrotnie. Nie ucz się razem podobnych przedmiotów, np. języka rosyjskiego i angielskiego. Zadania pisemne odrabiaj na zmianę z ustnymi. Podobne treści mogą zakłócać proces zapamiętywania.

Na podstawie:

G.Dryden, J.Vos, Rewolucja w uczeniu się, Poznań 2011

 1. Rudniański, jak się uczyć, Warszawa 2001

oraz Internet

Ćwiczenia, strategie i pomysły wspomagające pamięć i uczenie się.–zakładka

Ćwiczenia wspomagające proces uczenia się.

Wstęp do ćwiczeń:

Rozluźnianie rąk, nóg – tzw. strzepywanie wody

 1. Dziecko dotyka prawym łokciem do lewego kolana a potem lewym łokciem do prawego kolana ok 2 min na zmianę.
 2. Potem prawą dłonią za plecami do lewej pięty i lewą dłonią do prawej pięty.
 1. Zabawy z piłką – przekładanie pod nogami, żonglowanie, kozłowanie, odbijanie, itp.
 2. Dotykanie palcami wskazującymi ucho – nos naprzemiennie.
 3. Picie przez słomkę
 4. Pajacyki, czołganie się
 5. Zabawy ze skakanką, rzucanie do celu.

Ćwiczenia na koncentrację uwagi oparte na analizatorze słuchowym i wzrokowym- przykłady.

1 . Wyszukiwanie w tekście określonych liter, sylab, cyfr, przeliczenie ich. (Np. artykuły w gazetach)

 1. Słuchanie osoby czytającej i liczenie sylab lub wyrazów zawierających określoną literę
 2. Wyszukiwanie w tekście identycznych wyrazów i sylab.

Wyodrębnienie wyrazu w zdaniu.
Prowadzący prosi dziecko: powiedz jeden wyraz z tego zdania „dom jest duży”, „kot ma długi ogon”, „pies szczeka”, „mama gotuje obiad” itp.

Wyodrębnianie słów na początku, w środku i na końcu zdania.
Prowadzący głośno i wyraźnie mówi zdanie składające się z dwóch i więcej słów. Następnie prosi dziecko, aby powtórzyło je kilka razy. Po chwili pyta: jakie słowo słychać na początku zdania, jakie w środku i na końcu?. 

Przeliczanie wyrazów w zdaniu. 
Prowadzący podaje instrukcję: słuchaj uważnie i policz ile słyszysz wyrazów w tym zdaniu: „dzieci piszą, dzieci starannie piszą, dzieci starannie piszą zadanie domowe”. 

Podział zdań na wyrazy.
Prowadzący dyktuje zdania, dziecko dzieli je na wyrazy, wystukuje palcem lub rysuje schemat na kartce.

Czytanie
Sposoby:

 1. Dziecko czyta najpierw głośno pod kontrolą dorosłego, np. przez 10 minut, a kiedy zaczyna się już męczyć, prosimy aby pozostałą część tekstu przeczytało po cichu. Następnie opowiada przeczytaną treść.

Uczeń młodszy

 • Dziecko czyta na głos – zależnie od możliwości: od jednej lub kilku linijek tekstu do 1/2 strony.
 • Dziecko czyta razem z dorosłym na głos („chórem”, dorosły nieco ciszej) – dwa razy więcej, np. od dwóch linijek do l strony.
 • Dorosły czyta dziecku na głos – trzy razy więcej, np. od trzech linijek do 3 stron.
 • Dziecko czyta samo po cichu – cztery razy więcej, np. od 4 linijek do 4 stron; powtórka całego cyklu (pkt 1-4).
 • Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne – opowiadanie lub pisemne – w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem.

Uczeń starszy

 • Dziecko czyta na głos – zależnie od możliwości: od ok. 1/2 – l strony.
 • Dorosły – czyta dziecku na głos – trzy razy więcej, ok. 3 stron; dobrze, jeżeli dziecko w tym czasie śledzi tekst wzrokiem.
 • Dziecko czyta samo po cichu – cztery razy więcej: ok. 4 stron; powtórka całego cyklu (pkt 1-3).
 • Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne – opowiadanie lub pisemne – w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem.
 • Podsumowanie przeczytanego rozdziału – streszczenie rozdziału i dyskusja nad wybranymi problemami.

Po każdym czytaniu, dziecko powinno opowiedzieć co przeczytało. Jeżeli ma z tym problemy, trzeba je naprowadzić, wspomóc dodatkowymi pytaniami. W ostateczności powinno przeczytać tekst raz jeszcze i znowu spróbować go opowiedzieć. Następnie można dziecku zaproponować, aby zrobiło ilustrację związaną z tekstem. Rozmowa o wykonanym rysunku będzie kolejną okazją do sprawdzenia stopnia rozumienia czytanego tekstu.

 

 

Sposoby na szybkie i skuteczne zapamiętywanie. –zakładka

 

Pamięć można ćwiczyć wszędzie, o każdej porze i w każdej sytuacji.

STRATEGIE ZAPAMIĘTYWANIA

– Wielokrotne powtarzanie w myślach

– Wielokrotne powtarzanie na głos

– Przepisywanie

– Głośne opowiadanie komuś

– Podkreślanie w tekście, zakreślanie, dopisywanie swoich skojarzeń

– Sporządzanie notatek

– Grupowanie materiału, strukturalizowanie

– Tworzenie skojarzeń do danego materiału

– Zapisywanie uwag na marginesie

– Wizualizacje czyli wyobrażanie sobie tego co czytam lub się uczę

– Porównywanie z innymi znanymi informacjami

–  Opracowywanie graficzne materiału, rysunki, wykresy

– Zapisywanie informacji na luźnych kartkach

– Zapisywanie informacji na kartkach i umieszczanie ich w widocznym miejscu

Sposoby ułatwiające zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji to mnemotechniki.  Stosując je angażujemy wszystkie zmysły: wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu.

Poniżej są opisane pokrótce. Zachęcam do stosowania.

Piktogramy
Metoda kształcąca pamięć, wyobraźnię i kreatywność, rozwijająca myślenie skojarzeniowe i symboliczne. Polega na rysowaniu treści piosenek, wierszy, bajek, opowiadań, tekstów. Dzieci wykonują schematyczne rysunki, obrazujące tekst do zapamiętania.,

Wierszyki i rymowanki
Mnemotechnika kształcąca pamięć (głównie słuchową) na różnych przedmiotach. Może być połączona z ruchem. Polega na uczeniu się przez dzieci tekstów rymowanek, które ułatwiają zapamiętywanie. Im wierszyk lub rymowanka bardziej śmieszna, oryginalna i ciekawa, tym lepiej, ponieważ łatwiej ja zapamiętać.np.

Teraz ci to powiem : kruki lubią sery.

8×8 jest 64

6×6 to 36

A kto tego nie wie , nie wart chleba jeść.

Auta jeżdżą szybko, a wolno rowery

9×6 jest 54

6×8 to 48

I od jutra mam wszystko w nosie

Itd.

Mapy mentalne
Metoda przydatna do porządkowania treści. Polega na umieszczeniu na środku kartki zagadnienia, słowa lub rysunku – klucza, a następnie dołączaniu do niego, w formie rozgałęzień, haseł, słów bądź rysunków bardziej szczegółowych. Dzięki tej mnemotechnice dzieci są w stanie przyswoić w niedługim czasie dużą ilość informacji. Np. ortografia- zasady, wyjątki itd.

Łańcuchy skojarzeń
Mnemotechnika angażująca wiele zmysłów. Polega na tworzeniu kolejno własnych skojarzeń, składających się w ciąg przyczynowo – skutkowy. Elementy łańcucha łączą się ze sobą, tworząc opowiadanie lub historyjkę. Ważne, aby historyjka rozwijała wyobraźnię i zawierała sporą dawkę fantazji.

Pantomimy
Metoda polegająca na uczeniu się poprzez ruch i zabawę. Szczególnie polecana jest
pierwszoklasistom, u których potrzeba ekspresji jest bardzo duża. Metodę tę można wykorzystać do nauki cyfr czy alfabetu (np. zadaniem dziecka jest przedstawienie za pomocą swojego ciała danej cyfry lub litery).

„Haki” pamięciowe
Mnemotechnika polegająca na kojarzeniu cyfr z przedmiotami, przypominającymi je kształtem, np. 1- świeca, 2 – łabędź, 3 – serce, 4 – krzesło i tak dalej.

Głuchy telefon

Zadaniem dziecka jest dokładne, głośne powtórzenie zdania, które zostało wypowiedziane szeptem przez rodzica lub inną osobę, uczestniczącą w zabawie.

„Jedziemy na wycieczkę i zabieramy…”

Zabawa polega na tym, że każdy z uczestników po kolei wypowiada pierwszą sekwencję zdania, dodając do niej nazwę przedmiotu, który zabiera na wycieczkę. Należy przy tym jednak uwzględnić słowa dodane przez poprzedników. Zabawa wymaga od dziecka koncentracji i skupienia uwagi na tym, co mówią poprzednicy.

Poszedł Marek na jarmarek i kupił…

Zabawa też polega na tym, że każde dziecko po kolei wypowiada pierwszą sekwencję zdania, dodając do niej nazwę rzeczy, którą można kupić. Należy przy tym jednak uwzględnić słowa dodane przez poprzedników. Zabawa wymaga od dziecka koncentracji i skupienia uwagi na tym, co mówią poprzednicy.


Układanie zdań

Zadaniem dziecka jest ułożenie zdania, w którym wszystkie wyrazy rozpoczynają się tą samą głoską, np. „Pani pomogła pierwszoklasistom pomalować piłkę położoną pod półką.”

Memory

Tradycyjna gra polegająca na łączeniu obrazków w pary. Trudność polega na tym, że wszystkie obrazki leżą odwrócone na stole tak, że widzimy jednakowe kartoniki.

Skojarzenia

Gra polega na dobieraniu w pary obrazków, które do siebie pasują lub wyszukiwaniu w zbiorze obrazka, który nie pasuje do pozostałych. Gra rozwija pamięć, koncentrację, spostrzegawczość i logiczne myślenie.

Zagadki, rebusy, łamigłówki
Rozwijają pamięć dziecka, abstrakcyjne kształcą zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Dodatkowo wzbogacają zasób słownictwa.  Polecane strony www dla dzieci zawierają mnóstwo atrakcyjnych łamigłówek, przygotowanych specjalnie z myślą o najmłodszych uczniach. Wśród nich znajdują się między innymi zadania typu „znajdź różnicę”, „labirynt” czy „brakująca litera”, które wymagają od dzieci koncentracji, skupienia i wytrwałości.

Rymowanki

Nauka krótkich rymowanych wierszyków, które pomagają stymulować pamięć
i pozwalają ćwiczyć wymowę i dykcję.


Zabawa wyrazami

Ćwiczenie polega na tworzeniu z liter podanego wyrazu innych słów (np. ekran – kran; koszule – kosz, ule; ulica – ul, cal, sygnalizator – tor, zator, gala). Zabawa rozwija pamięć i świadomość językową dziecka. Poza tym wzbogaca zasób  słownictwa, zarówno czynnego, jak i biernego.

Opracowano na podstawie materiałów ze szkoleń oraz informacji z

https://www.poradnikzdrowie.pl/metody-zapamietywania-dla-dzieci-mnemotechniki-i-cwiczenia