Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

W naszej szkole odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Są one prowadzone różnymi metodami i technikami. Mają one na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych oraz rozwój poznawczy dziecka i doskonalenie technik szkolnych.

Prowadzone są w formie indywidualnych oraz grupowych zajęć (grupy od 2 do 5 uczniów).

Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz inne  z pedagogiem szkolnym uczęszczają dzieci, które:

–  mają zalecenia z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej

–  mają wskazania wychowawcy

–  na wniosek rodziców

W sprawie pytań o zajęcia i postępy dziecka zapraszam po wcześniejszym umówieniu się.

W związku z zaistniałą trudną sytuacją w kraju i brakiem możliwości prowadzenia bezpośrednich zajęć w szkole zachęcam dzieci do kontynuowania sekwencji ćwiczeń ruchowych, które mają  już opanowane.

 

W razie jakichkolwiek problemów i pytań bardzo proszę o kontaktowanie się ze mną poprzez adres @:

agnieszka.turemka@autograf.pl lub dziennik elektroniczny

 

Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania i udzielić wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem w domu. 

 

Pozdrawiam   Agnieszka Turemka