Historia szkoły

Szybki kontakt

(25) 791 05 81

Najwcześniejsze wzmianki opisujące historię szkolnictwa w Miedznie pochodzą z roku 1792 i mówią o 26 chłopcach pobierających naukę. Prowadzona ona była ze względu na brak budynku w domach uczniów. Miedzna jako jedna z nielicznych posiadała nauczyciela (zwykle byli nimi organiści). Kazimierz Skorupka był pierwszym znanym nauczycielem w Miedznie. W ciągu kolejnych lat nauczanie stawało się coraz trudniejsze. Kolejni zaborcy ograniczali dostęp do szkolnictwa. Bieda panująca na wsi nie ułatwiała dostępu do edukacji. Mimo trudności zręby nauczania zachowały się prawie we wszystkich wsiach należących do miedzeńskiej gminy. Tajne nauczanie odbywało się w Poszewce (16 uczniów), Zuzułce (25 uczniów). Szczególną rolę w kształceniu mieszkańców gminy Miedzna odegrał Jan Banasiuk. Początkowo organizował nauczanie w Rostkach. Skazany za prowadzenie tajnego nauczania przeniósł się do Woli Orzeszowskiej. W lecie, kiedy szkoła nie pracowała, był pastuchem, zimą uczył dzieci. Jego entuzjazm i poświęcenie zawarte jest w jego słowach: „nie zamknę oczu dopóki wszystkich we wsi nie nauczę czytać”. Wdzięczni mieszkańcy Woli umieścili na jego mogile na miedzeńskim cmentarzu tabliczkę: „Swemu oświecicielowi – chlebodawcy”. Grób Jana Banasiuka nie zachował się. Działalność nauczyciela w Woli nie poszła na marne. W tej miejscowości organizowane były kursy dla adeptów zawodu nauczycielskiego pochodzących z okolicznych wiosek.

W Miedznie szkoła mieszcząca się w swoim budynku istniała od roku 1901, była to rządowo-gminna szkoła początkowa mieszcząca się w murowanym budynku starego zajazdu, który kupiono od hrabiny Ostrowskiej za pieniądze rządowe i gminne w kwocie 2000 rubli. Do szkoły uczęszczały dzieci z Miedzny, Żeleźnik, Poszewki, Tchórzowej, Wrotnowa, Orzeszówki, Woli Orzeszowskiej i Wólki Miedzyńskiej.

W okresie do 1905 r. zatrudniony był w niej jeden nauczyciel – Jan Kwiatkowski. Szkoła rozwijała się, by z jednoklasowej w roku 1920 przekształcić się w szkołę wieloklasową „o czterech siłach nauczycielskich”. W roku 1921 była już pięcioklasowa szkoła, w kolejnym roku sześcioklasowa, a rok 1924 to szkoła sidmioklasowa z klasami równoległymi (9 oddziałów, 9 nauczycieli). Od roku 1925 na mocy Pisma Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego (z dnia 3 stycznia 1925 r.) nosiła nazwę „Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie”

Lata wojny to okres trudny dla szkolnictwa. Niemcy zajęli budynek szkoły. Tajne komplety odbywały się w czterech prywatnych domach u państwa Sapieżyńskich, Sawickich, u p. Henryka Maleszewskiego i pani Katarzyny Czech. Świadectwa szkolne pisane były w języku niemieckim.

Duże zmiany nastąpiły w latach pięćdziesiątych XX wieku. W 1958 roku szkoła w Miedznie otrzymała nowy budynek, w którym uczymy się do dzisiaj. W okresie powojennym imię patrona nie było używane. Ówczesna szkoła skupiała życie kulturalne miejscowości. W 1960 roku zainstalowano w świetlicy szkolnej pierwszy telewizor, który wraz z radiem służył wszystkim mieszkańcom Miedzny. Działało w niej również kółko modelarstwa lotniczego, w czasie zajęć dzieci budowały modele szybowców i małe samoloty akrobatyczne.

Ważną zmianą w ceremoniale szkoły było wydarzenie z dnia 5 kwietnia 1991 roku, kiedy w obecności władz samorządowych i oświatowych odbyła się uroczystość przywrócenia szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Ówczesny Kurator Oświaty Wojciech Czepczyński przekazał dokument potwierdzający prawo szkoły do używania imienia Tadeusza Kościuszki w nazwie i na pieczęciach. W tym samym roku wróciła do szkół religia i uczniowie zaczęli uczyć się języka angielskiego.

Od 2004 roku uczniowie korzystają z pełnowymiarowej hali sportowej, kolejną inwestycją był oddany w 2009 r. kompleks sportowo – rekreacyjny „ ORLIK ”.

W ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – i Rządowy Program RADOSNA SZKOŁA – powstał w 2011 r. plac zabaw dla młodszych uczniów.
Dopełnieniem ceremoniału stało przekazanie w dniu 22 marca 2012 r. przez Radę Rodziców sztandaru z wizerunkiem patrona.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyła się uroczystość 25 rocznicy przywrócenia imienia patrona Tadeusza Kościuszki Szkole Podstawowej w Miedznie. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele samorządu: p. Janusz Rutkowski – wójt gminy Miedzna, p. Antoni Wiśniewski – przewodniczący rady gminy, p. Anna Gorczyca – sekretarz UG. Obecny był ks. Andrzej Oleszczuk – proboszcz miedzeńskiej parafii, emerytowani nauczyciele, rodzice uczniów.

Program artystyczny przygotowali, wraz opiekunami – harcerze, wystąpiła również formacja tańca nowoczesnego. Pan Janusz Rutkowski przekazał na ręce pani dyrektor list gratulacyjny, w imieniu emerytowanych nauczycieli wystąpiła p. Jolanta Mazurek.

 

zajazd

Widok na dawny budynek szkoły.

 

019

Użytkowany budynek szkolny